Circulair systeemontwerp

1 Circulair systeemontwerp

Elk dak heeft een tweede leven. De IKO atelia circulaire daken zijn inzetbaar voor hergebruik en recycling. Urban Mining(*) op zijn best dus.

We hebben er voor gezorgd dat de criteria waar een circulair daksysteem aan moet voldoen zijn toegepast in alle IKO atelia circulaire daksystemen. Het begint natuurlijk altijd bij de basis. Het systeem als geheel is zodanig opgebouwd dat het aan het einde van haar gebruiksduur kan worden gedemonteerd zonder dat de afzonderlijke componenten gecontamineerd worden met delen of resten van de overige gebruikte materialen.

Tijdens de gebruiksduur van het IKO atelia daksysteem draagt het ook zijn steentje bij aan een schonere wereld. Met bitumen is hergebruik van regenwater absoluut veilig. Indien een witte dakbedekking met een hoge SRI waarde wordt toegepast, zoals IKO carrara zal het energieverbruik in het gebouw verlaagd worden door de verkoelende werking van het dak. Installaties op het dak leveren tevens een beter rendement.

De bitumineuze toplaag van een IKO atelia systeem, zowel bij een één-, of tweelaags systeem en zelfs wanneer een overlaging heeft plaatsgevonden is altijd gemakkelijk te scheiden van het onderliggende IKO enertherm Atelia isolatiemateriaal. Dit geldt ook voor de toegepaste dampremmende laag die onderdeel uitmaakt van het gekozen IKO atelia circulaire daksysteem. De bitumen die vrijkomt kan dus altijd worden ingezet als secundaire grondstof voor nieuwe bitumen dakdichtingsmaterialen.

Dit proces blijft zich herhalen en hierdoor is bitumen oneindig recyclebaar.

De IKO enertherm Atelia PIR isolatie die op het einde van de levensduur vrijkomt is met behoud van al haar karakteristieken, volledig herbruikbaar voor diverse nieuwe isolatietoepassingen. Ook hier wordt aan het einde van de gebruiksduur van het dak geen afvalstroom veroorzaakt.

De lambda waarde van 0,021 W/(m.K) van IKO enertherm Atelia PIR isolatie betekent dat men slanker kan bouwen waarbij toch het juiste rendement behaald wordt.

LAMBDA 21

= dunner isoleren

= slanke constructie

= minder transport

= minder CO2 uitstoot

Zo doet uw gebouw tijdens de gebruiksduur ervan alvast dienst als grondstoffendepot voor de toekomst. We noemen dit Urban Mining*.

* Urban Mining is het recyclen van waardevolle grondstoffen uit stedelijk afval. Het vormt een belangrijk onderdeel van de circulaire economie, in het streven uitputting van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen en opwarming van de aarde te beheersen.

Circulair productdesign