Maximale levensduur

3 Maximale levensduur

Uitstellen End-of-Life door periodiek onderhoud.

Het is van groot belang dat de systemen en producten een zo lang mogelijke levensduur hebben. Als alles is gedaan om de maximale levensduur van een daksysteem bereikt te hebben willen we pas overgaan op het demonteren, hergebruiken ofrecycleren van de restmaterialen.

Wat we vroeger heel normaal vonden laten we weer helemaal terugkomen. “Als iets stuk is dan vervangen we het niet zomaar, we kijken eerst of het gerepareerd kan worden.”

Als eerste willen we dat moment voorkomen of, in elk geval zover als kan, uit te stellen door adequaat jaarlijks preventief onderhoud te plegen aan het daksysteem. Bitumen is hét ideale materiaal waar tevens correctief onderhoud (reparaties) op uitgevoerd kan worden. Het is altijd compatibel met de bitumineuze ondergrond waaraan de reparatie plaats moet vinden.

Het is zelfs aan te raden om het hele dak op termijn te voorzien van een compleet nieuwe toplaag, al dan niet voorzien van een extra IKO enertherm Atelia PIR isolatiepakket. De levensduur van het systeem wordt zo eenvoudig verdubbeld. Middels twee overlagingen kan een verwachte levensduur van ruim 100 jaar voor het Atelia daksysteem worden bereikt. Op die manier overleeft een IKO atelia dak in de meeste gevallen het gebouw waar het op ligt. Met een IKO atelia circulair daksysteem is ”in the end” het hele systeem nog nét zo circulair en kwalitatief als toen het de eerste keer werd aangebracht.

Met een overlaging wordt de minimale levensduur van 35 jaar van een IKO atelia dak eenvoudig verdubbeld.

De IKO garantie